Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık Hukuku üç temel ilke üzerine konumlanmıştır. Bunlar , " herkesin mutlaka bir vatandaşlığı olmalıdır" , " herkesin yalnız bir vatandaşlığı olmalıdır" ve " herkes vatandaşlığını seçme ve değiştirmede özgür olmalıdır". 

Vatandaşlık dediğimiz kavram , gerçek kişileri devlete bağlayan hukuki bağdır. Vatandaşlık hukuku ise , bu bağı inceleyen , bu bağın tesis edilmesini veya farklı bir vatandaşlık elde ederek farklı bir devlet ile hukuki bağ oluşmasını düzenleyen hukuk dalıdır.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.