Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini, sağlığını ve güvenliğini koruyan ve ayrıca yasal çerçeve doğrultusunda tüketicilerin zararlarını karşılamak adına düzenlemelerde bulunan hukuk dalıdır.

Türk hukuk sisteminde tüketici hukukuna ilişkin düzenlemeler ilk defa 4077 sayılı tüketicinin korunması sayılı kanun ile yapılmıştır. Zaman içinde değişen yaşam standartları ve gereksinimlerin değişmesi ile 2014 yılında 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun yürürlüğe girmiştir. Halihazırda tüketici uyuşmazlıklarında 6502 sayılı kanun uygulanmaktadır.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.