Marka - Patent Hukuku

Marka, girişimci veya kişilerin piyasaya sürülmeyi planladığı bir ürün yahut hizmetin aynı piyasada yer alan rakip girişimcilerin ürün veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan  işaret, kelime, şekil, slogan ya da cümle olarak tanımlanabilir. Nitekim, bu bağlamda marka farklılaşmak demektir. Markalar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescil edilen sınai mülkiyet hakkıdır.

Marka tescili zorunlu değildir. Markalar, Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümlerine göre, herhangi bir kayıt gerekmeden tescilsiz olarak da korunur. Bu tür korumanın kuralı markanın fiilen kullanılmasıdır. Haksız Rekabet hükümlerinden yararlanılan marka korumasında süre yoktur. Korumanın ön koşulu olarak haksız rekabet yaratan eylemin yapıldığı andaki iyi niyet kurallarına aykırılık değerlendirilir.

Marka tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil altına alınan markalar resmi kimlik kazanması ile birlikte yasal statü kazanır. Marka tescili, marka ihlalini engelleyecek, marka üzerindeki haklarını ispatlayacak ve  işletme sahibine bu markayı tek başına kullanma hakkı verecektir. Dolayısıyla, marka sahibi firmadan başka hiçbir firma yasal koruma altına alınan bir markayı kullanamayacak. Ayrıca  tescilli marka hak sahibine  aynı yada karıştırılacak nitelikte benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü bir koruma sağlayacaktır. Marka tescil ettirmek için, marka sahibinin markanın tescil ettirileceği mal veya hizmetler ile üretim veya ticaret yaptığını kanıtlamasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle ticaretle uğraşmayan kişiler de marka tescil talebinde bulunabileceklerdir.


 Markalar, bir başkasına devredilebilir, miras yoluyla başka kimselere devredilebilir veya kullanım hakkı için lisans sözleşmesine konusu olabilir. Ayrıca, rehin ve teminat olarak da gösterilebilir.

Markanın;  Ticaret markası, hizmet markası, ortak marka, ses markası, üç boyutlu marka, renk markası, hareket markası, garanti markası, koruma markası, tanınmış marka gibi türleri vardır.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Marka ve Patent hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.