İdare ve Vergi Hukuku

Idare hukuku,  19. Yüzyılda ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Değişen devlet modeli anlayışları sonucu ortaya çıkan idare hukukunda çıkan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir.

İdare hukuku, idarenin örgütlenmesine ve faaliyetlerine ilişkin kurallar öngören bir hukuk dalıdır. Bu kuralların temelinde Anayasa vardır. Ayrıca idare hukuku kamuya tanınan özgürlük ile bireylerin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İdare hukukunun temel amaçlarından birisi de kamu yönetimi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların işleyişlerini düzenlemekle beraber kamu yararını gerçekleştirir.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.