Gayrimenkul Hukuku

Bireyler arasındaki arsa,  arazi,  ev, apartman vb. Taşınmaz mallar ile ilgili kuralları kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun bir parçası olup eşya hukukuna bağlı olarak meydana gelen uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu kapsamaktadır.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.