Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve finans hukuku, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektedir. İlgili kanun hükümlerinin tamamı tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumaya özgülenmiştir.

Bankacılık ve finans hukukuna ilişkin başlıca faaliyet ve uyuşmazlık konuları şunlardır;
 

Türkiye’de bir bankanın kurulması veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye’deki ilk şubesinin açılması,
Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması,
Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi
Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerini yapılması,
İpotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi,
Kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,
Leasing, faktoring, sair bankacılık operasyonları ve mali organizasyon yapısı konularında hukuki destek sağlanması,
Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Bankacılık hukuku ve finans hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.